Życzenia Świąteczne

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych nadziei, miłości i pogodnego nastroju oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

Znalezione obrazy dla zapytania życzenia świąteczne

życzy

Zarząd Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Małgorzata Bebelska – Prezes Stowarzyszenia
Jerzy Żelichowski – Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Kosiński – Wiceprezes Zarządu
Wiesława Kwiatkowska – Sekretarz
Dariusz Korczakowski – Skarbnik
Bogusław Karakula – Członek Zarządu
Grzegorz Szuplewski – Członek Zarządu