Categories Informacje bieżące stowarzyszenia

Dofinansowanie do XXII Konferencji „Miasta w Internecie”

Panie/Panowie Prezydenci /Burmistrzowie / Wójtowie miast i gmin będącychczłonkami Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego   Podczas Walnego Zebrania członków w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Węgrowie podjęto
Read More

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 19 kwietnia 2018 w Węgrowie odbyło się Walne Zebranie Członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Obradom przewodniczył Pan Krzysztof Wyszogrodzki – Burmistrz Węgrowa i gospodarz spo
Read More