Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia:

Małgorzata Bebelska – Prezes Zarządu

Jerzy Żelichowski – Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Kosiński – Wiceprezes Zarządu

Wiesława Kwiatkowska – Sekretarz

Bogusław Jan Karakula – Członek Zarządu

Grzegorz Szuplewski – Członek Zarządu

Dariusz Korczakowski – Skarbnik

 

Komisja Rewizyjna:

Beata Sznajder – Przewodnicząca

Marek Fergiński

Krzysztof Wyszogrodzki

Marcin Bzdyra

Artur Maksymiuk