Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia:

Małgorzata Bebelska – Prezes Zarządu

Jerzy Żelichowski – Wiceprezes Zarządu

Bogusław Jan Karakula – Członek Zarządu

Arkadiusz Kosiński – Członek Zarządu

Grzegorz Szuplewski – Członek Zarządu

Halina Wawruch  – Sekretarz

Dariusz Korczakowski – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Marcin Zawadka

Karolina Zowczak

Artur Tusiński

Paweł Marchela

Marek Lewandowski

Marcin Kucewicz