Panie/Panowie Prezydenci /Burmistrzowie / Wójtowie miast i gmin będącychczłonkami

Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego

Podczas Walnego Zebrania członków w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Węgrowie podjęto decyzję, wzorem lat ubiegłych, że MSSI pokryje koszt uczestnictwa (250 zł 23% VAT) Prezydenta/Burmistrza/Wójta lub osoby przez niego wskazanej na XXII Konferencji „Miasta w Internecie” odbywającej się w Gdańsku w dniach 27 – 29 czerwca 2018 r.

Dojazd na Konferencję oraz noclegi we własnym zakresie.

Zgłoszenia na Konferencję można dokonać samodzielnie na stronie internetowej: https://22.kmwi.pl/formularz-zgloszeniowy lub przesłanie na adres anna.kobialka@kozienice.pl następujących danych: imię i nazwisko, instytucja, stanowisko, adres e-maile i numer telefonu.

Przy zgłoszeniach indywidualnych proszę o podanie informacji telefonicznej o uczestnictwie (tel. 48 6117192 Anna Kobiałka).

Hotel we własnym zakresie – przykładowe propozycje: https://22.kmwi.pl/hotele.

Więcej informacji o Konferencji można znaleźć na stronie internetowej https://22.kmwi.pl

Kozienice, dnia 24.05.2018 r.

Z poważaniem

Małgorzata Bebelska

Prezes MSSI