Podnoszenie kompetencji polskich jednostek samorządu w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wykorzystania OZE z użyciem technologii informatycznych, w oparciu o doświadczenia norweskie

Partnerzy:Związek Miast Polskich – liderNorweski Związek Władz Lokalnych i RegionalnychMazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa InformacyjnegoStowarzyszenie GminPolska Sieć „Energie Cites” Cel projektu: Projekt jest kontynuacją projektu...