Radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych oraz wielu szczęśliwych chwil i wszelkiej pomyślności.

Życzy

Zarząd Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Małgorzata Bebelska – Prezes Stowarzyszenia

Jerzy Żelichowski – Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Kosiński – Wiceprezes Zarządu

Wiesława Kwiatkowska – Sekretarz

Dariusz Korczakowski – Skarbnik

Bogusław Karakula – Członek Zarządu

Grzegorz Szuplewski – Członek Zarządu