Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030”. Konsultacje będą trwały od 2 grudnia 2019 r. do 14 lutego 2020 r.

Projekt Strategii udostępniono

 • Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl
  w zakładce Komunikaty/Konsultacje społeczne oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl.
 • Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dedykowanej współpracy
  z organizacjami pozarządowymi www.dialog.mazovia.pl.
 • Na stronie internetowej Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie www.geodezja.mazovia.pl.
 • Na wyznaczonym stanowisku komputerowym w siedzibie Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii,
  ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, pokój 115, w godzinach 9:00-15:00.

Dokument zostanie także przekazany do konsultacji Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030” jest Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Departamencie Cyfryzacji,
Geodezji i Kartografii, tel. (22) 432-45-08, e-mail: geodezja(at)mazovia.pl.

Więcej informacji na stronie: https://geodezja.mazovia.pl/wiadomosci-2019.html#wiadomosc25112019

źródło: geodezja.mazovia.pl