W dniu 19 kwietnia 2018 w Węgrowie odbyło się Walne Zebranie Członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Obradom przewodniczył Pan Krzysztof Wyszogrodzki – Burmistrz Węgrowa i gospodarz spotkania.

W trakcie zebrania uczestnicy podjęli uchwały zgodnie z porządkiem obrad. Zatwierdzono sprawozdania finansowe, uchwalono budżet stowarzyszenia i udzielono absolutorium Zarządowi. Przedyskutowano również kierunki działania Stowarzyszenia na rok bieżący oraz plany dotyczące kolejnych lat.