Spokojnych Świąt Wielkanocnych, pełnych nadziei, miłości i pogodnego nastroju życzy

Zarząd Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Małgorzata Bebelska – Prezes Stowarzyszenia

Jerzy Żelichowski – Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Kosiński – Wiceprezes Zarządu

Wiesława Kwiatkowska – Sekretarz

Dariusz Korczakowski – Skarbnik

Bogusław Karakula – Członek Zarządu

Grzegorz Szuplewski – Członek Zarządu